helenanicolau@fisioterapeutes.org 652 102 402 Passeig Jaume Brutau 34BXS, Sant Andreu de Llavaneres

La primera visita sol durar una hora i consisteix en:

PAS 1: història clínica

Elaborem una història clínica a partir de la recollida de dades, antecedents del pacient i  proves complentàries (radiografies, ressonàncies magnètiques, ecografies…) . És una part molt important pels terapeutes ja que tota la informació recollida ens encamina cap a l’origen de la lesió.

PAS 2: exploració global

Realitzem una exploració global (postura, desequlibris musculars,  mobilitat, respiració…) i una exploració local de la zona afectada ( mobilitat, textura, tipus de dolor, observació de la pell…). En el cas de les visites d’acupuntura s’observarà el pols, la llengua, els ulls, les ungles…

PAS 3: tractament

Passem a realitzar el tractament més adient per a cada persona  segons el que haguem trobat a l’exploració anterior.

PAS 4: pla de tractament

Avaluem com ha anat la sessió i realitzem un pla de tractament. La freqüència i la duració de les següents sessions dependran de l’evolució del pacient.